Dag van de Zorg 2014
  25-03-2014
  Op zondag 16 maart hebben wij, van Dienst Ambulante Begeleiding, onze deuren opengezet tijdens de Dag van de Zorg. Onze medewerkers gaven uitleg over hun begeleidingswerk aan kinderen, jongeren en volwassenen met een beperking en hun gezin, hun netwerk.
Ook werd er een interactief gedeelte voorzien voor jong en oud, een snoezelruimte, spelmateriaal, interactieve spelletjes, breinbrekers enz.

Bij het buitengaan werden goodybags uitgedeeld, die we gewonnen hadden met de fotowedstrijd van de Dag van de Zorg.

275 personen kwamen een kijkje nemen. We kregen heel veel positieve reacties.
Neem gerust ook eens een kijkje a.d.h.v. deze foto's.

 


  Dag van de Zorg 2014: cafetaria
  24-03-2014
  Iedereen kreeg bij het binnenkomen een bonnetje voor een gratis consumptie in onze cafetaria.

 


  Dag van de Zorg 2014: Vroegbegeleiding spelmateriaal
  24-03-2014
  De medewerkers van de vroegbegeleiding stelden hun werking voor aan de hand van concreet materiaal, teksten en boeken, enz.

  Dag van de Zorg 2014: Vroegbegeleiding
  24-03-2014
  De medewerkers van de vroegbegeleiding werken in gezinnen met baby’s, peuters, kleuters met een beperking of met een risico op een ontwikkelingsprobleem. 

De mama van Emma heeft haar verhaal gebracht. 

Ook kon je samen spelen, snoezelen, bewegen en genieten met je kind kan in de snoezelruimte en was er spelmateriaal voorzien.


  Dag van de Zorg 2014: computerlokaal
  24-03-2014
  Ook personen met een beperking kunnen leren omgaan met de computer. We hebben een aantal mogelijkheden laten zien om zelf uit te proberen.

  Dag van de Zorg 2014: lagere schoolkinderen & jongeren & volwassenen
  24-03-2014
  Samen zoeken we met het lagere schoolkind, de jongere of volwassene en hun ouders naar gepaste oplossingen voor het leven met hun beperkingen. Hierbij vertrekken we van hun mogelijkheden. Hun vragen gaan over verschillende domeinen: vrije tijd, omgang met elkaar, gedragsaanpak, toekomst, relaties, emotionele ondersteuning,….

Tijdens de Dag van de Zorg hebben we ons educatief materiaal voorgesteld: spelletjes, werkboekjes, dagschema’s, ……

 


  Dag van de Zorg 2014: HANA
  24-03-2014
  HANA staat voor Hersenletsel Aangeboren Niet Aangeboren.

2014 is het jaar van het brein, vandaar was er bijzondere aandacht voor de begeleiding aan personen met een Niet- Aangeboren Hersenletsel.

Bij een niet –aangeboren hersenletsel denken we aan een hersenbloeding of –infarct, een tumor, een val of ongeval, herseninfecties, …

Je kon kennismaken met ons begeleidingswerk. 
Ook kon je kennis maken met de wondere wereld van het brein op een interactieve manier: via multimedia, experimenten, de leer- en probeerhoek, de leeshoek, …


  Kunstwerkjes in Wegwijs
  30-11--0001
  In bijlage vindt u foto's van de kunstwerkjes die gemaakt werden door
onze cliënten en werden tentoongesteld tijdens onze opendeurdag op 2
maart 2012.  Momenteel fleuren ze onze muren in Wegwijs op.© vzw Stijn - 2021