Steunmogelijkheden

Dienst Ambulante Begeleiding is gemachtigd om voor giften vanaf 40 euro een fiscaal attest af te geven. Vrijblijvend melden wij u dat giften gestort kunnen worden op rekeningnummer BE90 3350 0389 8032.


© vzw Stijn - 2021