Voorstelling

Wij zijn een thuisbegeleidingsdienst voor gezinnen met een kind, jongere of volwassene met een mentale, motorische, meervoudige handicap en/of niet-aangeboren hersenletsel.
De afdeling zorgconsulentschap biedt inhoudelijke ondersteuning van budgethouders die het persoonlijke assistentiebudget ontvangen.

De thuisbegeleidingsdienst omvat vier subdiensten:

  • De Vroegbegeleiding richt zich tot gezinnen met: een risicokind door vroeggeboorte, ziekte of aangeboren aandoening, een baby, peuter of kleuter met een ontwikkelingsvertraging, een kind met een mentale, motorische of meervoudige handicap.
  • De Begeleiding aan kinderen van 6 tot 14 jaar richt zich tot gezinnen met kinderen met een mentale en/of motorische handicap of een niet-aangeboren hersenletsel.
  • De Jongeren- en volwassenenbegeleiding richt zich tot gezinnen met een persoon met een mentale handicap en eventueel bijkomende psychische of gedragsproblemen.
  • HANA is de thuisbegeleiding die zich richt naar personen met een niet-aangeboren hersenletsel (bijvoorbeeld na ongeval, CVA, degeneratieve hersenaandoening, …) of fysieke handicap en hun directe omgeving.

© vzw Stijn - 2021