Folder DPA

  Informatiefolder van onze dienst.
20150401-Folder_DPA

ARBEIDSREGLEMENT - versie 20121101

  WIjzigend arbeidsreglement vzw Stijn - DPA vanaf 1/11/2012.
Consultatieronde ikv opmerkingen.
Bijlage ARBEIDSREGLEMENT vzw Stijn - DPA - DIENSTROOSTERS
Bijlagen ARBEIDSREGLEMENT vzw Stijn - DPA
ARBEIDSREGLEMENT vzw Stijn - DPA

Wijzigende bijlage VII - ARBEIDSREGLEMENT

  Bedrijfscode CAO 81 (NAR van 26/04/2002) - "CAO tot bescherming persoonlijke levenssfeer van de werknemers ten opzichte van de controle op de electronische online communicatiegegevens".
CAO 81 bedrijfscode communicatiemiddelen(2)

Herwerkte versie ARBEIDSREGLEMENT - versie 20150701

  Het arbeidsrgelement vzw STIJN - Dienst Persoonlijke Assistent - versie 2012 - werd naar aanleiding van een aantal wetswijzigingen herwerkt en aangepast aan de gewijzigde regelgeving.
In bijlage vindt U een herwerkte en geactualiseerde versie van het ARBEIDSREGLEMENT vzw Stijn - DIENST PERSOONLIJKE ASSISTENT - versie 20150701.

Gelieve een exemplaar af te drukken en in uw persoonlijk personeelsdossier te bewaren.

Een afgedrukt exemplaar kan U komen afhalen op onze dienst op ons vestigingsadres.
DPA_ARBEIDSREGLEMENT_herwerkte_versie_20150701

Blanco KOSTENSTAAT PAB (werkvorm WERKKAPITAAL)

  Blanco kostenstaat voor alle PAB-budgethouders vanaf 01/01/2015 volgens de werkvorm WERKKAPITAAL.
U vindt hier een pdf-document van de kostenstaat PAB dat U kan afdrukken en verder manueel kan aanvullen.

Indien U verkiest om de PAB-kostenstaat elektronisch op te maken, kan U op website van het VAPH - PAB - formulieren - kostenstaat een excellformulier (downloaden als XLSX-bestand) vinden.
2012-001-02-kostenstaat-voor-het-pab

Wettelijke feestdagen 2015

  Overzicht van de wettelijke feestdagen en vervangende feestdagen voor werkjaar 2015.
Persoonlijke assisten mogen wettelijk gezien op deze wettelijke feestdagen en/of vervangende feestdagen geen bezoldigde prestaties verstrekken.
Enkel zeer uitzonderlijk en enkel na voorafgaande goedkeuring en bepaling van een vervangende compenserende wettelijke feestdag kan hiervan worden afgeweken.
Betaalde_Feestdagen_2015

Funktieprofiel persoonlijke assistenten

  Algemeen funktie- & competentieprofiel persoonlijke assistenten.
Competentieprofiel_PA_2015v01

Wijzigend arbeidsreglement vzw Stijn - DPA - versie 05/2018

  Beste collega,

Het arbeidsreglement VZW STIJN - DIENST PERSOONLIJKE ASSISTENT versie 20150701 werd naar aanleiidng van een aantal recente wetswijzigingen herwerkt en aangepast aan deze gewijzigde regelgeving.

In bijlage vindt U het herwerkte en aangepaste ARBEIDSREGLEMENT vzw STIJN - DIENST PERSOONLIJKE ASSISTENT versie 20180417.

Gelieve een exemplaar af te drukken en in uw persoonlijke personeelsdossier te bewaren.
Graag versturen we U -indien gewenst - een exemplaar per email.

Een afgedrukt exemplaar kan U tevens komen afhalen op ons vestigingsadres.
ARBEIDSREGLEMENT_versie_2018

© vzw Stijn - 2019