Voorstelling

Het dienstencentrum en de scholen Sint-Gerardus in Diepenbeek bieden onderwijs en zorg op maat voor peuters, kinderen, jongeren en volwassenen met (neuro)motorische beperkingen.

Het dienstencentrum en de scholen werken geïntegreerd samen. Het onderwijs wordt georganiseerd vanuit de vzw Sint-Gerardusscholen, het dienstencentrum met het MFC (Multifunctioneel Centrum) en de werking voor volwassenen (FAM: Flexibel Aanbod Meerderjarigen) behoren tot de vzw Stijn.

Als school voor buitengewoon basisonderwijs (BuBaO-Type 4) en buitengewoon secundair onderwijs (BuSO-Type 4) ondersteunen wij ook leerlingen en leerkrachten in het gewone onderwijs door onze GON-begeleiding (Geïntegreerd Onderwijs).

Het Multifunctioneel Centrum (MFC) omvat (para)medische zorg, psycho-pedagogische en sociale ondersteuning en biedt de volgende functies aan: dagopvang, dagbesteding, verblijf en mobiele en ambulante begeleiding.

Locaties zorgcampus kinderen en jongeren:

  • Peutertuin : Kiekeboe - Sint-Gerardusdreef 1- 3590 Diepenbeek
  • Peutertuin : Olleke Bolleke - Schoolstraat 5 - 3900 Overpelt
  • Afdeling kinderen en BuBaO school: Sint-Gerardusdreef 1 - 3590 Diepenbeek
  • Afdeling kinderen en BuBaO school-kleuterklasje Iene Miene Mutte: Schoolstraat 2A-5 3900 Overpelt-Fabriek
  • Afdeling jongeren en BuSO school: Sint-Gerardusdreef 1 - 3590 Diepenbeek
  • Verblijf kinderen en jongeren: Ekkelgaarden 20 - 3500 Hasselt

Sint-Gerardus biedt ook zorg aan volwassenen met een zware (neuro)motorische handicap, zowel aangeboren als niet-aangeboren. Het Flexibel Aanbod Meerderjarigen (FAM) komt aan hun complexe zorg- en hulpvraag tegemoet door de modules woonondersteuning, dagondersteuning, en individuele ondersteuning.

Locaties zorgcampus volwassenen:

  • Huizen ‘De Fykens’, ‘De Tepkens’ en studio’s ‘De Biemer’, O.L. Vrouwstraat 20 A, 3590 Diepenbeek
  • Dagcentrum Ac’cent, O.L. Vrouwstraat 20 A, 3590 Diepenbeek
  • Werkatelier De Werkmix, Donkweg 49, 3520 Zonhoven
  • Kunstkring Uiter@Art, O.L. Vrouwstraat 20 A, 3590 Diepenbeek

© vzw Stijn - 2019