Ter Boogaerde april 2017
  01-05-2017
  Enkele foto's van de werken aan Ter Boogaerde tijdens de maand april 2017. Plaatsing houten sierbekleding

  Ter Boogaerde maart 2017
  24-04-2017
  Plaatsing isolatieplaten tegen buitengevel in de maand maart 2017

  Ter Boogaerde maart 2017
  03-04-2017
  Enkele foto's van de werken tijdens de maand maart 2017

  Ter Boogaerde februari 2017
  03-04-2017
  Enkele foto's van de vorderingen van de werken tijdens de maand februari 2017

  Ter Boogaerde tijdens de maand december 2016 en januari 2017
  30-03-2017
  Enkele sfeerbeelden van de werken tijdens de maanden december en januari.

  Ter Boogaerde eind november 2016
  30-03-2017
  Onder een stralende zon wordt er in november verder gewerkt. Enkele mooie foto's van de bouw van de 2de verdieping.

  Ter Boogaerde 2de helft november 2016
  26-03-2017
  Enkele foto's van de plaatsing van de roofing.

  Ter Boogaerde begin november 2016
  23-03-2017
  Enkele sfeerbeelden na het plaatsen van de roofing.

  Ter Boogaerde 2de helft van oktober 2016
  20-03-2017
  Enkele sfeerbeelden van de werken half oktober 2016

  Ter Boogaerde 28 september 2016
  13-03-2017
  Enkele foto's van de werken eind september 2016. Plaatsing van de façadesteen bijna voltooid!

  Ter Boogaerde: 1e verdieping
  06-03-2017
  Enkele foto's van de werken eind september 2016.

  Ter Boogaerde: 1e verdieping
  06-03-2017
  Onder een stralende zon werd er in septemer verder gewerkt op de eerste verdieping: enkele sfeerbeelden van het plaatsen van de wapening in de vloerplaat. Plaatsen van  het isolatiemateriaal...

  Ter Boogaerde: 1e verdieping
  27-01-2017
  Enkele foto's van Ter Boogaerde rond half september 2016.

  Ter Boogaerde: houten gevelbekleding
  20-01-2017
  Enkele foto's van de werken aan Ter Boogaerde eind augustus 2016. o.a. van de houten gevelbekleding

  Ter Boogaerde: werken 1e verdieping tijdens de maand augustus
  20-01-2017
  Enkele foto's van de werken aan Ter Boogaerde: metselwerken facadesteen, plaatsen vloerplaat op 1e verdiep.

  Ter Boogaerde: 1e verdieping
  13-01-2017
  Enkele foto's van de werken aan Ter Boogaerde eind augustus 2016.

  Ter Boogaerde: plaatsing thermische isolatie
  04-01-2017
  Half augustus werd er gestart met het plaatsen van de isolatie. Ook het opmetsen van de façadesteen ging van start.

  Ter Boogaerde afwerkingsmaterialen
  18-12-2016
  Enkele bouwmaterialen en afwerkingsmaterialen

  Ter Boogaerde: plaatsing staalconstructie
  11-12-2016
  Begin juli 2016 werd staalconstructie geplaatst. Enkele impressies van de werken.

  Ter Boogaerde: metselwerken binnenmuren
  04-12-2016
  Nog enkele impressies van de vorderingen van de metselwerken in Zoutleeuw tijdens de maand juni 2016!

  Ter Boogaerde: metselwerken binnenmuren
  04-12-2016
  Begin juni 2016 startten de metselwerken van de binnenmuren.

  Ter Boogaerde: van kelder naar gelijkvloers
  20-11-2016
  Nog meer foto's van de werken tijdens de maand mei. Ter Boogaerde vordert van kelder naar gelijkvloers!

  Ter Boogaerde: start van de metselwerken
  06-11-2016
  In de loop van de maand april gingen de metselwerken van start. Enkele foto's van de binnenmuren geven een beeld van de vorderingen van de werken bij Ter Boogaerde.

  Ter Boogaerde: bouw betonwanden
  06-11-2016
  In de loop van de maand maart werd verder gewerkt aan de bouw van de betonwanden. Hier enkele impressies van de vorderingen van de werken.

  Ter Boogaerde: betonnen funderingsplaat
  06-11-2016
  Begin maart 2016 werd de betonnen funderingsplaat gegoten.  Enkele foto's van de uitgevoerde werken.

  Ter Boogaerde: funderingswerken
  19-10-2016
  Ondanks het natte weer in januari 2016 gingen de funderinswerken van Ter Boogaerde van start. Hier enkele foto's van de werken begin februari 2016.

  Ter Boogaerde: uitgraven fundering
  18-10-2016
  November 2015 startte de aannemer met de uitgraving van de fundering van Ter Boogaerde. Hier enkele impressies van de uitgevoerde werken.

  Ter Boogaerde: uitzetten bouw
  18-10-2016
  Ondertussen werd samen met architectenbureau '3werf' doorgewerkt aan de plannen en werd het dossier ter aanvraag van de stedenbouwkundige vergunning ingediend.
Tegelijkertijd werd ook verder gewerkt aan de inhoudelijke uitwerking en ondersteuning van het project. Op een infoavond voor de buurt begin 2016 werd de naam Ter Boogaerde onthuld ook deze naam werd gekozen door de Zoutleeuwse gemeenschap. Ter Boogaerde verwijst immers naar een historisch Bogaardenhof dat vroeger nabij de site lag. Bogaarden waren de mannelijke tegenhangers van de begijntjes. Religieuzen die zodanig op hun eigenheid en privacy stonden dat ze elk in hun eigen woning woonden en niet in een gemeenschappelijk klooster.

Hier enkele impressies van het uitzetten van de bouw november 2015 .

  Van Groenhoef naar Kamiano in 1 jaar tijd
  17-10-2016
  Gezien we ontsproten zijn uit de schoot van vzw Stijn, is inbedding in de structuur van vzw Stijn belangrijk. Naar analogie van andere dienstencentra binnen vzw Stijn, kozen we voor een overkoepelend dienstencentrum met als naam 'Kamiano'. Deze naam werd gekozen als verwijzing naar pater Damiaan,één van de bekenste figuren uit de geschiedenis van Vlaams-Brabant. Kamiano was de naam die hij droeg in de periode dat hij op Hawaï verbleef. Dienstencentrum Kamiano bestaat momenteel uit Groenhoef te Scherpenheuvel, Ter Boogaerde te Zoutleeuw en is wellicht actief op nog nadere locaties in de toekomst.

  Ter Boogaerde rijst uit de grond
  18-10-2016
  In november 2015 zijn we van start gegaan met de bouw van onze 2e locatie, namelijk 'Ter Bogaerde in Zoutleeuw. De stad Zoutleeuw gaf ons reeds in 2012 een grond in erfpacht, gelegen pal in het centrum van Zoutleeuw. Omwille van de historische achtergrond van Zoutleeuw en meer bepaald van de zone waarin onze grond gelegen is, waren we genoodzaakt een archeologisch vooronderzoek te laten uitvoeren. Dit onderzoek vond plaats in het najaar van 2013. Er werden een aantal proefsleuven gegraven waarin werd gezocht naar resten uit lang vervlogen tijden. Er werden geen belangrijke vondsten gedaan, jammer voor de geschiedkunde, maar voor ons goed nieuws. Bij echte vondsten zouden onze bouwwerken immers ettelijke maanden stil gelegen hebben.

  Kreeftenfestijn 29.01.2016
  01-02-2016
  De tweede editie van het Kreeftenfestijn dat Hof te Rhode ten voordele van Groenhoef oragniseerde was weer een overdonderend succes! De voorgeschotelde gerechten waren om duimen en vingers af te lekken, de talrijke aanwezigen hadden een gezellige avond en wij als Groenhoef zijn enorm dankbaar voor de steun!
Geniet nog even mee van de gerechten die ook een streling voor het oog waren!

  Het einde (en dus het begin) komt in zicht!
  23-02-2014
  De laatste zaken worden volop en onder toch wel wat druk afgewerkt. Binnen 3 weken moet het klaar zijn!

  Info-moment en onthulling eerste steen 8.11.2012
  30-11--0001
  Hierbij wat foto's van het info-moment en de onthulling van de eerste steen van Groenhoef die plaatsvond op 8.11.2012. de opkomst was talrijk en de reacties zeer positief!

  Werken
  01-01-1970
  In dit album kan je de vordering van de werken wat volgen!


  Werfpaneel
  30-11--0001
  Hierbij wat foto's van het werfpaneel

  Nieuwste 3d-beelden
  30-11--0001
  Op deze beelden kan gezien worden hoe het project er definitief zal uitzien.

  3d beelden project
  30-11--0001
  Hierbij vindt u een aantal beelden van hoe het project er zal gaan uitzien.


© vzw Stijn - 2021