Groenhoef is een afdeling van dienstencentrum Kamiano van vzw Stijn. Groenhoef biedt verblijf, zorghotel en dagbesteding aan voor mensen met een niet aangeboren hersenletsel of aanverwante problematiek. We hebben een openstaand aanbod binnen onze dagbesteding. Deze dagbesteding zal op maat ingevuld worden door een multidisciplinair team van opvoeders en therapeuten. De mogelijkheid bestaat om kinesitherapie en logopedie via externen te organiseren binnen onze voorziening.

De kandidaten dienen te beschikken over een budget (PVB, verzekering, eigen middelen,…) om de dagbesteding te vergoeden.

Aanmeldingen mogen verstuurd worden naar elien.veulemans@kam.stijn.be of op 0471/67.49.69. Verslaggeving mag steeds meegestuurd worden.

 
 
   ´╗┐Kamiano
Groenhoef 67
3270 Scherpenheuvel

+32 13 35 98 30
 
  Klik hier om E-mail te verzenden