Steunmogelijkheden

De vriendenkring is een steunfonds dat de uitbouw van het dienstencentrum en zijn toekomstige activiteiten ondersteunt. Er zijn heel wat noden, vooral aan werkingsmiddelen (toestellen, materiaal) waarvoor de huidige subsidiering ontoereikend is.

De vriendenkring bestaat uit vrijwilligers die zich elk op hun eigen manier mee inzetten voor één of meerdere activiteiten. De vriendenkring is ook op zoek naar vrijwilligers die mee met ons samen iets willen betekenen voor dienstencentrum 't Klavertje.

Jaarlijks organiseert de vriendenkring tal van activiteiten zoals; eetdagen, fietshappenings, kienavonden, kwisavonden enz …

Ook bedrijven, scholen en talrijke organisaties steunen de vriendenkring.

Ook u kunt de vriendenkring steunen door deel te nemen of mee te helpen met één van onze activiteiten of door het storten van een persoonlijke gift op de rekening van;

vzw Stijn – De Botermijn 833-5012424-13 met vermelding van "vriend van de Botermijn" of
vzw Stijn – 't Klavertje 833-4914334-87 met vermelding van "vriend van 't Klavertje".

Uw giften zijn fiscaal aftrekbaar vanaf 40 euro per jaar.

Wij zorgen ervoor dat uw geld goed besteed wordt aan de verdere uitbouw van dienstencentrum 't Klavertje. Daarenboven wordt u als “vriend van … “ persoonlijk op alle activiteiten van onze vriendenkring uitgenodigd en er passend ontvangen.


© vzw Stijn - 2017