Voorstelling

De Klimroos is een dienstencentrum voor volwassen personen met een niet-aangeboren hersenletsel of fysieke handicap. Onze dienstverlening situeert zich in de regio Noord-Limburg. We trachten een oplossing te bieden aan alle zorgvragen die men ons stelt. Daarom bieden we zeer verschillende woon- en dagbestedingsmogelijkheden aan. Onze 12 huurwoningen komen tegemoet aan de vraag van mensen die enkel nood hebben aan een (rolstoel)aangepaste woning. De dagcentra bieden een antwoord op de vraag naar een zinvolle dagbesteding. De 3 woonvormen met personeelsondersteuning, bieden op een heel verschillende wijze, een 'thuis' op maat voor zwaar zorgbehoeftige personen. Zich goed voelen kan op vele manieren bewerkstelligd worden en is voor iedereen anders. Daarom nemen we de persoon en zijn netwerk als vertrekpunt om de zorg uit te bouwen.

Erkenningen

  • TNW nursing (Tehuis niet-werkenden) voor volwassen motorisch gehandicapten, al dan niet met bijkomende stoornissen of met een niet-aangeboren hersenletsel, niet bekwaam om een officieel erkende beschuttende werkplaats te bezoeken.
  • Dagcentrum voor volwassen gehandicapten, niet bekwaam om een officieel erkende beschuttende werkplaats te bezoeken. We richten ons naar personen met niet-aangeboren hersenletsel.
  • Dio (Dienst Inclusieve Ondersteuning)

Andere

  • Buiten deze klassieke erkenningen verlenen wij ook zorg aan personen die op een andere wijze personeelsmiddelen wensen in te brengen: PAB-budget, verzekeringsmiddelen, ...

© vzw Stijn - 2019