BuSo Sibbo OV4
Vanaf schooljaar 2011-2012 zal er binnen het Buitengewoon Secundair Onderwijs Sibbo Tongeren, opleidingsvorm 4 opgestart worden. Opleidingsvorm 4 (OV4) staat open voor normaal begaafde, fysiek in orde zijnde jongeren, met een diagnose autisme of autismespectrumstoornis (ASS) die in het gewoon onderwijs dreigen vast te lopen vanuit hun sociaal-emotioneel functioneren, vanwege de onmogelijkheid van de school en de omgeving aan te passen aan de individuele noden. Er worden dezelfde eindtermen en ontwikkelingsdoelen gehanteerd als binnen het gewone onderwijs. Op het einde van de middelbare school ontvangen de leerlingen hetzelfde diploma als in het gewoon onderwijs en worden ze voorbereid om verder te studeren en/of zich te integreren via tewerkstelling.
http://www.sibbo.be

Tanderuis vzw
Thuisbegeleidingsdienst voor de doelgroep Autisme werkzaam in de provincie Oost-Vlaanderen.
http://www.thuisbegeleidingautisme.be

Het Raster vzw
Thuisbegeleidingsdienst voor de doelgroep Autisme werkzaam in de provincies Antwerpen, Vlaams-Brabant en Brussel.
http://www.hetraster.be

Revalidatiecentrum De Appelboom
Behandelingscentrum voor peuters en kleuters met een autismespectrumstoornis.
http://www.deappelboom.org

Autisme Centraal
Kennis- en ondersteuningscentrum autisme
http://www.autismecentraal.be

Vlaamse Vereniging Autisme
Vlaamse oudervereniging voor de doelgroep autisme.
http://www.autismevlaanderen.be

Opleidingscentrum Autisme Theo Peeters
Praktische en theoretische opleidingen rond autisme.
http://www.ocautisme.be

Auctores
Vereniging ter bevordering van onderwijs en hulpverlening aan mensen met autisme en hun omgeving.
http://www.auctores.be

Nederlanse vereniging voor autisme
Organisatie met als doel de maatschappelijke positie van kinderen en volwassenen met autisme te versterken.
http://www.autisme-nva.nl

Stichting Autsider
Online community met informatie over autisme en aanverwante stoornissen.
http://www.autsider.net

Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap
Zij willen de participatie, integratie en gelijkheid van kansen van personen met een handicap bevorderen in alle domeinen van het maatschappelijk leven.
http://www.vaph.be

Pass-groep
Een zelfhulpgroep voor en door (jong-)volwassenen met autisme in Vlaanderen.
http://www.pass-partout.be

Multiple-complex Developmental Disorder
Informatie rond McDD.
http://www.mcdd.be

Zit Stil
Geeft informatie, vorming, training, ondersteuning en onderneemt maatschappelijke actie om alle personen die geconfronteerd worden met ADHD, zoals onder andere - maar niet gelimiteerd tot - jongeren, volwassenen, ouders en familieleden van personen met ADHD, begeleiders, jeugdmonitoren, opvoeders en hulpverleners-, werkgevers, artsen ... optimaal te laten functioneren zodat de gevolgen van de ontwikkelingsstoornis maximaal beheerst kunnen worden.
http://www.zitstil.be

Auti-wijs
Ondersteuning van en voor ouders en leerkrachten.
http://users.telenet.be/auti-wijs

Steunpunt Expertise Netwerken
Wil de deskundigheid van professionelen en diensten bevorderen inzake preventie, diagnose en (be)handeling met betrekking tot het functioneren van de personen met een handicap, die behoren tot volgende specifieke doelgroepen: personen met een niet aangeboren hersenletsel, personen met autisme, personen met een verstandelijke beperking en bijkomende gedragsproblemen.
http://www.senvzw.be

De Regenboog
De regenbOog is een vrijetijdscentrum in Genk voor kinderen, jongeren en volwassenen met een lichamelijke en/of mentale handicap. De regenbOog organiseert dag- en avondactiviteiten.
http://www.deregenboog.be

Thuisbegeleiding KIDS
Thuisbegeleiding KIDS is een ambulante dienst, erkend om te werken in gezinnen met een kind, jongere of volwassene dat doof of slechthorend is of een communicatieve beperking heeft.
http://www.kids.be

Thuisbegeleiding Ganspoel
Vroegbegeleiding voor gezinnen met een kind (0-6 jaar) met visuele of visueel-meervoudige beperkingen. Thuisbegeleiding in gezinnen met een kind of een jongere (6-18 jaar) met visuele of visueel- meervoudige beperkingen
http://www.ganspoel.be

Victor vzw
Thuisbegeleidingsdienst in West-Vlaanderen voor de doelgroep autisme.
http://www.vzwvictor.be

BuSo St. Elisabeth OV4
Vanaf schooljaar 2008-2009 zal er vanuit Buitengewoon Secundair Onderwijs Sint-Elisabeth Wijchmaal een OV4 opgestart worden te Overpelt. OV4-onderwijs is specifiek voor kinderen met een normale begaafdheid, die door hun ernstige emotionele en/of gedragsproblemen of autisme spectrum stoornis (ASS) niet mee kunnen in het gewoon secundair onderwijs (criteria: zie hieronder). Een OV4 hanteert dus dezelfde eindtermen, ontwikkelingsdoelen als in het gewoon onderwijs. Maar door zijn specifieke omkadering, biedt het meer mogelijkheden voor leerlingen die het hoofd niet boven water konden houden in het gewoon onderwijs.
http://www.buso-sint-elisabeth.be/ov4.htm

Provil ION OV4
Doelgroep: normaal- tot goedbegaafde jongeren met een gedrags- en of emotionele stoornis. Opleidingsvorm 4 volgt de eindtermen van het
http://www.provilion.be/ion/

Participate
Uitgebreide informatie over autisme met hulpmiddelen als de wegwijzer en de praktische gids.
http://www.participate-autisme.be

Centra Ambulante Revalidatie Genk/Hasselt
Centra voor multidisciplinaire revalidatie aan peuters, kleuters, lagere schoolkinderen en adolescenten met een autismespectrumstoornis en begeleiding van hun ouders.
http://www.litp.beNETWERK VOOR DIENSTVERLENING AAN PERSONEN MET EEN BEPERKING
STIJN VZW BREUGELWEG 200, 3900 PELT
BE 0439.452.461
RPR ONDERNEMINGSRECHTBANK ANTWERPEN, AFDELING HASSELT
WWW.STIJN.BE INFO@STIJN.BE