01-10-2019 Magassine - oktober 2019  

  In bijlage vindt u onze recentste nieuwsbrief.
Veel leesplezier!

 

01-07-2019 Magassine - juli 2019  

  Veel leesplezier met onze recenste Magassine!

 

10-04-2019 Jaarverslag 2018  

  Bijgevoegd vindt u het jaarverslag met alle relevante activiteiten en cijfers van het werkjaar 2018.

 

17-01-2019 Oudercursussen 2019  

  Voor ouders van kinderen met autisme organiseert LSA een basiscursus over en rond autisme. Hier vindt u het aanbod van onze oudercursussen voor 2019.
Voor meer info of om u in te schrijven, mag u contact opnemen met ons secretariaat op 011/55 99 60 of mailen naar lsa@wegwijs.stijn.be.

 

17-01-2019 Vormingen voor leerkrachten en externen  

  LSA heeft een aanbod van vormingen over autisme en autisme-gerelateerde thema’s voor onderwijzend personeel en externe diensten.

Binnen de basisvorming autisme willen wij leerkrachten en andere medewerkers binnen het onderwijs laten kennismaken met de basisbegrippen van autisme.  Wij organiseren enkele keren per jaar een basisvorming autisme voor leerkrachten, alsook enkele themavormingen, zoals 'Autisme en prikkelgevoeligheid' en 'Auti-vriendelijke speelplaats'. Neem gerust contact op met onze dienst ivm de data.

Wanneer meerdere personeelsleden binnen een school of andere dienst een basisvorming omtrent autisme wensen, kunnen wij deze ook op de school, werkvloer of dienst aanbieden.

Hier vindt u onze vormingsfolder.  Voor meer info, mag u steeds contact opnemen met onze dienst op het nummer 011/55 99 60 of mailen naar lsa@wegwijs.stijn.be.

 

17-01-2019 Brussencursus  

  LSA organiseert 2x per jaar een brussencursus voor broers/zussen van kinderen met de diagnose ASS. Dit zijn 7 sessies, telkens op woensdagnamiddag.  Wil uw zoon/dochter meer te weten komen over ASS of andere brussen ontmoeten?  Neem dan gerust contact met ons op voor meer info of voor de juiste data, op het nummer 011/55 99 60 of via mail lsa@wegwijs.stijn.be

 

17-01-2019 ImPACT oudertraining  

  LSA organiseert ImPACT-oudertrainingen.  Deze cursus is voor ouders van kinderen van 1,5 tot 6 jaar met ASS of een vermoeden van ASS, met als doel het trainen van sociaalcommunicatieve vaardigheden bij deze kinderen. In bijlage vindt u een algemene folder.  Voor meer info of voor de data, mag u ook steeds contact opnemen met onze dient op het nummer 011/55 99 60 of via mail lsa@wegwijs.stijn.be

 

© vzw Stijn - 2019