Beste ouder, beste gebruiker,

Ongetwijfeld heeft u via de media vernomen dat het Corona-virus zich steeds meer verspreid.
Onze overheid probeert met een aantal maatregelen de verspreiding ervan zo goed mogelijk tegen te gaan, maar dit kan uiteraard alleen maar als iedereen deze maatregelen ter harte neemt.
Onze medewerkers komen met vele mensen in contact. We willen u daarom vragen om extra alert te zijn en ons te verwittigen, mocht u behoren tot de risicodoelgroep.

Was u onlangs op vakantie in een risicogebied? Bent u thuis in quarantaine geplaatst? Vertoont u ziekteverschijnselen die gelijkenissen vertonen met Covid-19?
Die ziekteverschijnselen zijn koorts, hoest of ademhalingsmoeilijkheden.
Had u nauw contact met een besmet persoon of iemand die vermoedelijk drager is?

Bel dan a.u.b. uw thuisbegeleidster of de dienst en annuleer uw huisbezoek.
Op deze manier beperken we het risico voor onze begeleiders en vermijden we een verdere verspreiding van het virus.

Alvast dank voor uw medewerking.

Met vriendelijke groeten,

Bjorn Ramaekers
Directeur
Limburgse Stichting Autisme