Voorstelling

De Witte Mol is een modern dienstencentrum dat zorgt voor de opvang en begeleiding van mensen met een zware handicap en mensen met een niet-aangeboren hersenletsel. De Witte Mol wil op een deskundige wijze het welzijn van personen met een handicap bevorderen.

Het doel binnen onze voorziening is onze bewoners een zo gelukkig mogelijk leven te laten leiden. Het gaat er in De Witte Mol levendig en vrolijk aan toe. Er is een grote dynamiek, een grote bereidheid tot vernieuwing en een grote daadkracht.

De Witte Mol ligt in de prachtige Galbergen en is open en toegankelijk voor fietsers en wandelaars. Het domein is niet omheind en sommige bewoners mogen zelfstandig over het terrein lopen. De Witte Mol betekent hun thuis.

De Witte Mol is actief. We trekken er op uit met onze bewoners. We wandelen, gaan zwemmen of paardrijden, maken uitstappen naar de markt of de winkel. Zo wordt voor de bewoners afwisseling, integratie en uitwisseling met de omgeving nagestreefd.

De naam De Witte Mol verwijst naar de gemeentenaam en naar het typische witte zand, maar vooral ook naar een gezegde in de streek: "ik zal je een witte mol cadeau doen" betekent: ik zal eens iets bijzonders voor je doen. We willen voor de bewoners van de instelling iets bijzonders doen.

Erkenningen

FAM voor volwassen personen met een ernstige tot diepe aangeboren meervoudige handicap en personen met een niet-aangeboren hersenletsel (NAH). Momenteel verblijven er een 80-tal volwassen personen in het FAM. Er zijn 6 leefgroepen voor mensen met een ernstige of diepe mentale handicap en 3 leefgroepen voor mensen met een niet-aangeboren hersenletsel, waaronder 1 studioproject.

MFC voor niet-schoolgaande kinderen van 0 tot 21 jaar, met matige tot diepe mentale handicap, lijdend aan ernstige aandoeningen en met eventuele bijkomende motorische problemen.

Dagcentrum voor volwassenen (+ 21 jaar) met een matige tot diepe meervoudige handicap of een niet-aangeboren hersenletsel, die omwille van hun beperkingen niet aan het reguliere of aangepaste arbeidscircuit kunnen deelnemen.


© vzw Stijn - 2019