De Witte Mol is een dienstencentrum dat zorgt voor de opvang en begeleiding van personen met een zware beperking en personen met een niet-aangeboren hersenletsel. De Witte Mol wil op een deskundige wijze hun welzijn bevorderen. Het doel binnen onze voorziening is onze zorggebruikers een zo gelukkig mogelijk leven te laten leiden.

Je sluit aan in een leefgroep van personen met een ernstige of diepe mentale beperking.
Hun mogelijkheden op verstandelijk vlak zijn soms beperkt en vaak kampen ze ook met bijkomende problemen.
Om hen een warme thuis te kunnen bieden beschikken we over zes leefgroepen die, net als onze zorggebruikers, uniek zijn en daardoor kunnen inspelen op de specifieke behoeften.

Op dit moment hebben wij een open plaats in een leefgroep voor zorggebruikers die naast hun beperkte verstandelijke mogelijkheden bijkomende lichamelijke en /of medische zorgnoden hebben.

Onze leefgroepen bieden een 24 uur opvang aan.

Heb je interesse in deze open plaats en wil je eens komen kennismaken neem dan gerust contact op met mij.

Carine Lijen
Sociale dienst
Galbergen 21
2400 Mol
014 34 63 67
sd2@mol.stijn.be

 
 
   De Witte Mol
Galbergen 21
2400 Mol

+32 14 34 63 70
+32 14 32 65 32
 
  Klik hier om E-mail te verzenden