De Witte Mol is een dienstencentrum dat zorgt voor de opvang en
begeleiding van personen met een zware beperking en personen met
een niet-aangeboren hersenletsel. De Witte Mol wil op een deskundige
wijze hun welzijn bevorderen. Het doel binnen onze voorziening is onze
zorggebruikers een zo gelukkig mogelijk leven te laten leiden.

Je kan bij ons terecht voor een verblijf, dagbesteding en mobiele en ambulante begeleiding.

• Verblijf omvat een overnachting met de nodige opvang en ondersteuning gedurende de
avond- en de ochtenduren. Kiezen voor verblijf kan regelmatig of occasioneel, kort- of
langdurend.
• Dagbesteding omvat de ondersteuning overdag. De meerderjarigen in onze dagbesteding
sluiten aan bij de leefgroepwerking.
• Daarnaast bieden we mobiele en ambulante begeleiding. Mobiele begeleiding wordt
aangeboden bij de zorggebruiker ter plaatste.

Je sluit aan bij personen met een niet-aangeboren hersenletsel (NAH).
Deze personen hebben een normaal leven gekend, maar hebben een hersenletsel als gevolg van
een ongeval, een ziekte of een andere oorzaak.
Zelfstandig wonen is voor hen niet meer mogelijk omdat er een grote ondersteuningsnood is.
Ook deze zorggebruikers bieden we graag een warme thuis die kan inspelen op hun specifieke
behoeften.
Voor deze doelgroep beschikken wij over twee leefgroepen waar het samenleven in groep
voorop staat.
Daarnaast hebben we tien studio’s waar zowel het individuele aspect als een grote mate van
zelfredzaamheid belangrijk is.
 
 
   De Witte Mol
Galbergen 21
2400 Mol

+32 14 34 63 70
+32 14 32 65 32
 
  Klik hier om E-mail te verzenden  
   
beheermenu - downloads
  •   De Witte Mol heeft geen aankondigingen. De Witte Mol


NETWERK VOOR DIENSTVERLENING AAN PERSONEN MET EEN BEPERKING
STIJN VZW BREUGELWEG 200, 3900 PELT
BE 0439.452.461
RPR ONDERNEMINGSRECHTBANK ANTWERPEN, AFDELING HASSELT
WWW.STIJN.BE INFO@STIJN.BE