Waarvoor kan u bij ons terecht?

Dienst materiële aanpassingen

Voor personen met een verstandelijke beperking en/of N.A.H. en ernstige psychische en/of gedragsproblemen

Zorg op maat

‘Zorg op maat’ impliceert dat men een begeleiding en omgeving tracht te creëren die aangepast is aan het kind of de volwassene waarvoor men zorg draagt. Bij personen met een verstandelijke beperking of N.A.H. en ernstig probleemgedrag is een vrijheidsbeperkende aanpak, bij voorkeur tijdelijk en proportioneel, ooit noodzakelijk om een ‘samenleven’ mogelijk te maken. Hierbij beschouwen we vrijheidsbeperkende maatregelen eerder als een beschermend of vrijheidsbiedend hulpmiddel dat mogelijkheden schept naar meer aanbod, positievere interacties en een groter welbevinden.

Omdat probleemgedrag zich in ontelbare vormen voordoet, zijn vaak individueel op maat gemaakte aanpassingen noodzakelijk. Dienst Materiële aanpassingen wil hierin ondersteunen door samen met de hulpverlener en/of de familie te komen tot een geschikte en veilige oplossing.

Wie kan bij ons terecht

Elke persoon met een verstandelijke beperking of N.A.H. die nergens anders een oplossing vindt.

Waarvoor kan u bij ons terecht?

Voor het aanpassen van bestaande materialen of maken van hulpmiddelen die niet in de handel te koop zijn:

  • Infrastructurele aanpassingen
    Deuren met ‘luik’, speciale bedden, veilig bekleden van ruimtes, aanpassen van zetels, beveiligen van camera’s, tv’s, toiletten, radiators, enz.
  • Persoonsgebonden aanpassingen
    Waterbestendige polsbandjes, handschoenen, kragen, ... tegen zelfverwondend gedrag, enz.

© vzw Stijn - 2019