Dagopvang

De dagopvang van St.-Oda, 't Heultje genaamd, richt zich tot niet-schoolgaande kinderen en volwassenen met een matig, ernstig of diep verstandelijke beperking die thuis verblijven.

De doelstellingen van deze werking zijn in de eerste plaats om het blijven mogelijk te maken voor de persoon met beperking om thuis te wonen door bepaalde taken van de ouders overdag over te nemen. Uiteraard worden de ouders zo veel mogelijk betrokken bij de zorg die geboden wordt tijdens de opvang.

Daarnaast willen we een evenwichtige dagbesteding op maat bieden aangevuld met de nodige therapieën. Indien noodzakelijk of wenselijk willen we de ouders ook ondersteunen in de thuiszorg van hun kind. De medische opvolging van de persoon met beperking gebeurt in principe thuis door de behandelende arts van het gezin.

De dagopvang wordt georganiseerd in leefgroepen door multidisciplinaire teams van leefgroepbegeleiding, pedagoge, maatschappelijk werkster, therapeuten en revalidatiearts.

' Heultje is erkend voor 34 plaatsen. Voor opname is een goedkeuring VAPH semi-internaat nodig voor kinderen tot 21 jaar of een goedkeuring VAPH dagcentrum voor mensen ouder dan 21 jaar.

't Heultje is elke weekdag open van 9u00 tot 16u00. 't Heultje sluit tijdens het weekend, feestdagen, brugdagen, tussen Kerstmis en Nieuwjaar en gedurende 2 weken tijdens de zomervakantie. Het is ook mogelijk om deeltijds (enkele dagen per week) in dagopvang te komen. Er is vervoer mogelijk tussen thuis en 't Heultje indien men in de regio woont.


© vzw Stijn - 2019