Stage aanvraag

Sint Oda is een dienstencentrum voor personen met een diepe of ernstige mentale handicap, meestal in combinatie met andere handicaps (motorisch, epilepsie, gedragsproblemen, …). Meer dan 230 personen verblijven permanent in de woonopvang (in 26 leefgroepen) en meer dan 30 personen in de dagopvang (in 5 leefgroepen).

Om de zorg te verlenen die nodig is, werken er meer dan 350 personen in de verschillende leefgroepen en diensten. Al deze mensen hebben een gepaste opleiding achter de rug om de professionele zorg die de bewoners nodig hebben te kunnen garanderen.

Maar Sint Oda wil vooruit kijken en aandacht hebben voor zijn personeel van morgen. Daarom werkt Sint Oda al jaren samen met meer dan 20 scholen en begeleid jaarlijks bijna 100 stagiairs in de meest uiteenlopende vakgebieden.

Wil jij graag je stage doen in een professionele omgeving, met de nodige leerkansen, vul dan het invulformulier stagiair(e)s in.

Je kan ook contact opnemen met Karen Kerkhofs, verantwoordelijke personeel, 011 64 28 60.
Om contact op te nemen via e-mail, klik hier.

Iedere stagiair krijgt bij ons een individuele begeleider die je de nodige kennis zal bijbrengen. Indien we tevreden zijn over je stage wil Sint Oda je eventuele kandidatuur voor later werk zeker in overweging nemen. Want met een stage op Sint Oda verruim je je toekomstperspectieven.


© vzw Stijn - 2019