Voorstelling

Dienstencentrum St.-Oda biedt een ruim en gevarieerd zorgaanbod voor mensen met een matig tot diep verstandelijke of meervoudige beperking. De dienstverlening bestaat uit woonopvang en dagopvang voor kinderen en volwassen met daartussen nog allerlei mogelijke tussen- of mengvormen. Voor mensen met bijkomende gedragsproblemen of psychische problemen heeft St.-Oda een observatie- en behandelingsleefgroep.

St.-Oda beschikt hiervoor over 4 locaties. Het grootste deel wordt gerealiseerd op de campus aan de Breugelweg 200 in Overpelt. Daarnaast zijn er ook nog 3 leefgroepen buiten het terrein, namelijk telkens een tweewoonst in Hamont-Achel, Lommel en Overpelt.

We zien het als onze opdracht om, samen met het netwerk van onze zorggebruikers, alles in het werk te stellen om bij te dragen aan het geluk van mensen met een verstandelijke beperking. We streven continu naar aangepaste zorg op maat van elk individu. De omschrijving van dit maatwerk komt tot stand in een open dialoog tussen de bewoner, diens familie en netwerk en alle betrokken personeelsleden. Naast deskundig en geëngageerd personeel doen we ook heel graag een beroep op de inzet van vele vrijwilligers.

We diepen de verschillende aspecten van onze werking verder uit op de volgende pagina's. Veel leesplezier!

 

 

 

 

 

 


© vzw Stijn - 2019