Dienstencentrum Sint Oda richt zich tot kinderen en volwassenen met een matige, ernstige of diep verstandelijke beperking en eventueel bijkomende problemen.

Sint Oda biedt:

• niet-rechtstreekse toegankelijke hulp: ambulante begeleiding, verblijf, dagbesteding en/of dagopvang

• een observatie-unit: een tijdelijke opname voor observatie en behandeling van pesonen met een matige, ernstige of    diep verstandelijke beperking en pyschische of gedragsstoornissen

• logeeropvang / crisisopvang
• rechtstreeks toegankelijke hulp onder de vorm van begeleiding, dagopvang, verblijf en outreach


Afhankelijk van uw zorgvraag, proberen we een antwoord op maat te bieden.

Meer weten? Neem vrijblijvend contact op met Jessy Plessers op 011 805 851 of 0474 49 43 919, of via soc5@oda.stijn.be