Wat fijn dat jij aan Sint Oda denkt als goede doel voor de warmste week!
In bijlage kan je alle info terugvinden voor een juiste registratie.