Stijn Consult

vzw Stijn beschikt over heel wat expertise in de gehandicaptenzorg. Deze kennis en ervaring is zowel zorginhoudelijk als organisatorisch.

Groepen van personen, scholen, welzijnsorganisaties, bedrijven enz. kunnen beroep doen op deze specifieke know how. We noemen dit Stijn Consult.

Enkele voorbeelden:

Een groep van ouders van kinderen met een beperking wil zelf initiatief nemen om een huis op te richten waar hun kinderen kunnen wonen. Maar hoe wordt dit best geregeld? Hoe organiseer je best de zorg? Wat als één van de deelnemers eruit wil stappen of overlijdt? Hoe kom je aan kapitaal om te investeren in het gebouw? Welke voorwaarden legt de overheid op?

Een kinderkribbe wil zich wel openstellen voor kinderen met een beperking. Maar hoe reageer je best als kinderverzorgster op bepaald gedrag? Welke spelmaterialen zijn er best aanwezig? Hoe bevorder je de interactie tussen kinderen met en zonder een beperking?

Een school heeft enkele leerlingen met een beperking en wil gerichte vorming en opleiding geven aan leerkrachten zodat ze deze leerlingen nog beter kunnen begeleiden. Of men wenst een snoezelruimte in te richten. Maar hoe doet men dit best?

Een sportcentrum wil haar faciliteiten ook openstellen voor mensen met een beperking. Maar waarop wordt er best gelet? Welke aanpassingen zijn nodig voor welke sporten?

1000 vragen waarvoor je ons kan contacteren. Tijdens een eerste gesprek gaan we na wat precies de vragen zijn en of en hoe we je daarbij kunnen begeleiden. Op basis daarvan stellen we een projectvoorstel op. Dit kan bestaan uit een éénmalig advies maar kan ook een langdurig begeleidingstraject zijn, al naargelang jouw noden en wensen.

De begeleiding gebeurt door personeelsleden van vzw Stijn die ruime ervaring hebben in de sector. Dit zijn mensen die naast de consultancy ook nog een andere job hebben binnen vzw Stijn. Afhankelijk van wat precies je vraag is gaan wij binnen onze organisatie op zoek naar die persoon die het best geplaatst is om jou te helpen.

Vragen betreffende individuele zorggebruikers zullen worden beantwoord in het kader van de normale werking van de dienstencentra en niet in het kader van Stijn Consult.

De eerste consultatie en de opmaak van een projectplan door Stijn Consult zijn gratis. Daarna wordt in principe de reële kostprijs van de consultaties doorgerekend. In het projectplan zal deze prijs worden benoemd. In bepaalde gevallen, bv. begeleiding van opstartende oudergroepen zonder middelen, kan er een individuele prijsafspraak worden gemaakt waarbij vzw Stijn zelf een deel van de kosten ten laste neemt.

Heb je een vraag dan kan je die hier stellen. Eén van onze medewerkers neemt dan spoedig contact met je op.


© vzw Stijn - 2021