Onderzoek door derden

Het leven van de moderne mens wordt sterk beïnvloed door allerlei technologische apparaten en toepassingen. Deze apparaten en toepassingen breiden de mogelijkheden van de mens steeds verder uit. Ook voor personen met een handicap kunnen deze nieuwe technologieën een grote hulp bieden in hun dagelijks leven. Voor de groep van personen met een diep verstandelijke beperking blijkt het echter niet eenvoudig om technologieën te gebruiken en in te zetten.

Aan de Onderzoekseenheid Gezins- en Orthopedagogiek van de KU Leuven loopt momenteel het ‘iPARTICIPATE’ project. In dit project wordt het gebruik van technologische hulpmiddelen bij personen met een diep verstandelijke beperking en barrières die daarbij ervaren worden, onderzocht. Hiervoor zijn we op zoek naar informatie van professionals (leerkrachten, begeleiders, stafmedewerkers, beleidsmedewerkers, therapeuten…) die werken met personen met een diep verstandelijke beperking. Om deze informatie te bekomen werd een Europese vragenlijststudie opgezet. Vanuit ons land kan input gegeven worden via het invullen van deze vragenlijst: https://websurvey.kuleuven.be/index.php/9109/lang-nl.

Wil je de vragenlijst via e-mail ontvangen of heb je nog verdere vragen? Aarzel dan niet om contact op te nemen met Sara Nijs: sara.nijs@kuleuven.be of 0032 16 32 07 87


© vzw Stijn - 2021