Onderzoek

Binnen vzw Stijn is iemand vrijgesteld om wetenschappelijk onderzoek te verrichten naar onderwerpen die actueel zijn in de zorg voor personen met een beperking. Op die manier proberen we onze kennis te vergroten en ons handelen wetenschappelijk te onderbouwen. Het onderzoek is zeer divers van aard, van praktijkgericht of toegepast tot theoretisch of beleidsondersteunend.

Voor meer info over lopend, recent of vroeger onderzoek, samenwerking, contactinformatie, documenten en onderzoek door derden, klik in de balk links.


© vzw Stijn - 2021