Centrale Ondersteuningscellen

Uitdaging 1: We zijn warme zorgaanbieders

Wegwijzer 1:
We zorgen, vanaf het eerste contact, voor een warm welkom. Het onthaal is laagdrempelig en professioneel. Cliënten worden vlot en goed op weg geholpen. We maken de vraag en de mogelijkheden van de cliënt en zijn netwerk duidelijk. De keuzemogelijkheden zijn divers.

Wegwijzer 2:
De kwaliteit van leven van de persoon met een handicap is het vertrekpunt van onze zorg. In de hele organisatie voelen we hartelijkheid, respect en geloof in mogelijkheden. Hierdoor geven we " net dat tikkeltje meer".

Wegwijzer 3:
De ondersteuning die we bieden is transparant. De wederzijdse verwachtingen worden doorgesproken, zo duidelijk mogelijk geformuleerd en geregeld bijgesteld.

Wegwijzer 4:
We activeren het netwerk van de cliënt. We zijn specialist in het zoeken en het versterken van partners in de zorg.

Wegwijzer 5:
We stimuleren overal waar zorggebruikers samenleven, -wonen of -werken, een cultuur van een open dialoog en solidariteit.

Uitdaging 2: We zijn een toonaangevend werkgever

Wegwijzer 6:
We zoeken in dialoog naar het evenwicht tussen werk en gezin en staan daarbij open voor nieuwe werkvormen. We hebben aandacht voor het fysieke en mentale welbevinden van de personeelsleden en zijn bereid, samen met hen, te zoeken naar mogelijkheden om dit welzijn te verbeteren. We komen op voor ons personeel.

Wegwijzer 7:
We informeren onze medewerkers en investeren in contacten en uitwisseling tussen verschillende diensten, dienstencentra, locaties en afdelingen. Via onderlinge contacten vergroten we de betrokkenheid, geven we inspraak en groeikansen en zorgen we voor informatiedoorstroming, personeelsdoorstroming en vorming.

Wegwijzer 8:
We hebben aandacht voor de leidinggevenden en ondersteunen hen. We stimuleren leidinggevenden om voldoende aanwezig te zijn op de werkvloer maar ook om voldoende afstand te nemen om het overzicht te bewaren. Onze leidinggevenden zijn betrokken, weten waarover het gaat, en krijgen de ruimte om te ontplooien en beslissingen te nemen.

Wegwijzer 9:
We creëren ruimte voor zelfontplooiing en hebben oog voor talent. Personeelsleden ervaren dat hun inzet wordt opgemerkt en naar waarde wordt geschat. We creëren een cultuur waarbij appreciatie kan getoond worden op verschillende creatieve manieren.

Uitdaging 3: We zijn sociale ondernemers

Wegwijzer 10:
We gedragen ons op alle echelons als sociale ondernemers. We geven teams de hiervoor noodzakelijke ruimte, vrijheid en verantwoordelijkheid. We nemen initiatief, zijn creatief in het zoeken naar oplossingen, zoeken naar externe partners enz. We ontwikkelen nieuwe activiteiten om de kwaliteit van de zorg te verbeteren en om tegemoet te komen aan onbeantwoorde zorgnoden. We zijn daarnaast ook bereid bepaalde deskundigheden te vermarkten indien we op die manier extra inkomsten kunnen genereren die we herinvesteren in de zorg.

Wegwijzer 11:
We spelen in op de ontschotting binnen de welzijnssector, zonder onze kernopdracht (zorg voor personen met een handicap) te verwaarlozen. We staan open voor gemeenschappelijke projecten met partners uit verschillende sectoren.

Wegwijzer 12:
De interne ondersteunende diensten zijn minstens marktconform qua prijs en kwaliteit. We reorganiseren waar nodig om de effectiviteit en efficiëntie van de diensten te verbeteren. Waar de prijs en kwaliteit niet marktconform is en blijft, stoten we af.
We proberen ondersteunende processen (logistiek, huisvesting, informatica, sociaal secretariaat, onderhoud, wasserij, keuken, boekhouding enz.....) binnen de organisatie te behouden en zelfs uit te bouwen. Zo garanderen we dat ze zorg ondersteunend blijven en op maat van onze behoefte. Zo houden we competenties intern.

Wegwijzer 13:
We zorgen voor een positieve, open en gerichte communicatie naar de brede bevolking en potentiële zorgvragers. We gebruiken alle relevante communicatiekanalen die beschikbaar zijn. We zorgen ervoor dat cliënten de weg naar ons vinden. We zorgen ook voor een efficiënte interne informatiedoorstroming.


© vzw Stijn - 2021