Troeven als werkgever

  • Bij vzw Stijn kies je voor een zinvolle job. Je helpt andere mensen, mensen met een handicap. In de meeste jobs doe je dit in rechtstreeks contact, in de andere jobs (administratie, keuken, technische dienst, informatica enz.) is dit onrechtstreeks maar altijd blijft je doel: het leven voor mensen die het moeilijk hebben, beter maken. Daar haal je veel voldoening uit.
  • vzw Stijn is een zeer stabiele werkgever. De onderneming kan niet van de ene dag op de andere gesloten worden, of naar lage-loonlanden overgeheveld. De impact van de economische schommelingen is beperkt.
  • Er is een goede werksfeer binnen vzw Stijn. Het doel van ons werk is zorgen voor mensen. Dat heeft ook zijn gevolgen voor de omgang tussen collega's. Dat is te merken aan de collegialiteit, aan de werksfeer, aan de open manier van omgaan met mekaar.
  • Er is een lage drempel naar leidinggevenden van vzw Stijn. Alle leidinggevenden, van hoog tot laag, worden met de voornaam aangesproken. Iedereen kan vlot bij alle leidinggevenden terecht. Het werk van iedereen wordt gewaardeerd. De ene gaat niet met de pluimen van de andere lopen.
  • vzw Stijn is een grote organisatie, wat betekent dat er intern heel wat doorgroeimogelijkheden zijn. In elke job kan je je eigen accenten leggen. Het wordt geapprecieerd wanneer je zelf initiatief neemt. Je kan je eigen plek zoeken binnen het grote geheel.
  • vzw Stijn organiseert gerichte vorming voor haar personeelsleden, begeleidt hen, geeft hen geregeld feedback via o.a. functioneringsgesprekken en evaluatiegesprekken. Je wordt als personeelslid niet aan je lot overgelaten.
  • vzw Stijn heeft 4 grote, strategische doelen vooropgesteld die in alles wat ze doet, moeten terug te vinden zijn. Eén daarvan is: "Een goede werkgever zijn. Opkomen voor iedere medewerker. Een personeelsbeleid voeren waarin de tevreden en competente medewerker centraal staat." vzw Stijn is een werkgever die haar medewerkers zeer belangrijk vindt.

© vzw Stijn - 2021