Voorstelling

Overzicht zorgaanbod

De Klimroos biedt dagopvang en woonopvang aan volwassenen met een niet-aangeboren hersenletsel.

De Witte Mol verleent dagopvang aan kinderen met een ernstig of diep mentale handicap. De Witte Mol biedt ook woonopvang voor volwassenen met een ernstig of diep mentale handicap en voor volwassenen met een niet-aangeboren hersenletsel.

De Dienst Ambulante Begeleiding geeft advies aan huis bij gezinnen met een zeer jong kind met een handicap (vroegbegeleiding) en aan oudere kinderen en volwassenen met een licht tot diep mentale handicap, met een motorische handicap en met een niet-aangeboren hersenletsel.

De Dienst Persoonlijke Assistent stelt aan mensen met persoonlijk assistentiebudget, ongeacht de aard van hun handicap, persoonlijke assistenten ter beschikking.

Kamiano biedt dagopvang, woonopvang en kortverblijf aan volwassenen met een niet-aangeboren hersenletsel.

't Klavertje biedt dagopvang en woonopvang aan volwassenen met een motorische handicap en aan volwassenen met een niet-aangeboren hersenletsel.

LSA (Limburgse Stichting Autisme) geeft advies aan huis bij gezinnen met een kind met autisme.

Sint-Gerardus verleent dagopvang en woonopvang aan kinderen met een motorische handicap, in nauwe samenwerking met de Sint-Gerardusscholen. Ook volwassenen met een motorische handicap of met een niet-aangeboren hersenletsel kunnen er terecht voor zowel dagopvang als woonopvang.

St.-Oda biedt dagopvang aan kinderen en volwassenen met een ernstig of diep mentale handicap. De woonopvang staat open voor kinderen en volwassenen met een matig tot diep mentale handicap. Er is een observatie- en behandelingscentrum voor kinderen en voor volwassenen met extreem probleemgedrag.

't Weyerke verleent dagopvang aan kinderen met een ernstig of diep mentale handicap en aan volwassenen met een licht tot diep mentale handicap. 't Weyerke biedt woonopvang aan volwassenen met een matig tot diep mentale handicap en aan volwassenen met een niet-aangeboren hersenletsel. 't Weyerke biedt ook kortopvang aan, ongeacht de aard van de handicap.


© vzw Stijn - 2021