Rechtstreeks Toegankelijke Hulp

Wat is RTH?

Het is kortdurende ondersteuning met als doel de cliënt en de familie te ondersteunen zodat het (samen)leven in eigen omgeving zolang mogelijk kan blijven bestaan.
Er bestaan drie vormen en je kan kiezen voor één vorm of voor een combinatie.
Er is geen inschrijving nodig bij het VAPH (meerderjarigen) of Integrale Jeugdhulp (minderjarigen).

De combinatie aan gebruik mag niet meer bedragen dan 8 punten.
Met deze 8 punten kan je het volgend aanbod in aantal krijgen:

Functie Puntenwaarde Maximum aantal begeleidingen
Mobiele begeleiding (aan huis) 0,22 8 punten : 0,22 = 36
Ambulante begeleiding (op dienst) 0,155 8 punten : 0,155 = 51
Dagopvang 0,087 8 punten : 0,087 = 91
Verblijf 0,13 8 punten : 0,13 = 61

Beknopte informatie over de drie vormen

Verblijf : Kan de persoon met de handicap even niet terecht in het eigen gezin dan kan men gedurende een aantal nachten per jaar in een voorziening logeren. De ochtenden en avonden wordt er ondersteuning geboden.

Dagopvang: Tijdens de dagopvang in een voorziening voorziet men een veilige opvang en dagbesteding.
De dagopvang en verblijf kan gecombineerd vb wanneer een familielid die zorg draagt ziek is of er even tussenuit wil.
Deze opvang kan zowel in de week als in het weekend en kan in halve of ganse dagen.

Mobiele en/of ambulante begeleiding
De professionele begeleiding is gericht op de opvoeding van het kind met een beperking of op het zo goed mogelijk samenleven met een jongeren of volwassene met een beperking in het gezin.
Deze begeleiding kan:
- mobiel: dit wil zeggen in het gezin
- ambulant: dit wil zeggen op de plaats van de organisatie.
Een begeleiding duurt minimum 1 uur en maximum 2 uur.

De ondersteuning is niet gratis, er dient een eigen bijdrage betaald voor elk van de vorm van aanbod.

Outreach gericht naar andere professionelen
Wanneer professionelen uit andere sectoren nood hebben aan advies m.b.t. het omgaan en begeleiden van kinderen/ jongeren/volwassenen met een handicap kan dit vanuit de organisaties aangeboden worden.
Dit kan zowel mobiel ( locatie andere organisatie) als ambulant ( locatie organisatie voor personen met een handicap).
Voor dit advies wordt een bijdrage gevraagd.

Elke voorziening heeft een persoon die je hiervoor kan contacteren.

DPA - Eddy Nullens: 011/39 83 65 of via mail: klik hier
DAB - Diane Luyts: 011/55 99 60 of via mail: klik hier
LSA - Bjorn Raemaekers: 011/55 99 60 of via mail: klik hier
De Klimroos - Lieve Vande Broek: 011/34 91 54 of via mail: klik hier
De Witte Mol - Melanie Cuypers: 014/34 63 82 of via mail: klik hier
Kamiano - Dimfna Heeren: 013/35 98 32 of via mail: klik hier
Sint-Gerardus - Lissy Lemmens: 011/ 35 01 67 of via mail: klik hier
St.-Oda - Miche Vinken: 011/64 28 60 of via mail: klik hier
't Klavertje - Hilde Snyers: 011/80 75 61, GSM: 0479/79 50 58 of via mail: klik hier
't Weyerke - Ann Lemmens: 011/53 95 84 of via mail: klik hier


© vzw Stijn - 2018