Bezigheidstehuis

De bezigheidstehuizen 't Vlot en De Heg bieden dag- en nachtopvang aan volwassen personen met een matig of ernstig mentale beperking. De bewoner kan vanuit het bezigheidstehuis zijn leven zelf uitbouwen op het vlak van thuis, werk, vrije tijd, relaties, zingeving … De begeleiding gaat in voortdurende dialoog met de bewoner om zijn vragen naar ondersteuning te ontdekken en hierop samen een antwoord te vinden. Er zijn geen openingsuren en sluitingsdagen. De cliënt en zijn familie kan desgewenst rekenen op ondersteuning van een zorgconsulent.


© vzw Stijn - 2019