Kortverblijf

Het kortverblijf De Haven biedt tijdelijke woonopvang aan kinderen en volwassenen met een ernstig of diep mentale of meervoudige beperking, hetzij aangeboren hetzij verworven.
Gezinnen of familieleden die om diverse redenen een tijdelijke ondersteuning zoeken voor hun familielid kunnen gedurende verschillende weken per jaar een beroep doen op kortverblijf.


© vzw Stijn - 2019