`t Weyerke: Verpleegkundige in de woonvom
     
Wij zijn     `t Weyerke
Wij zoeken     Verpleegkundige in de woonvom

Doel     De leefgroepverpleegkundige biedt een antwoord op de zorgvragen van de bewoners. Dit in samenwerking met ouders/familie, collega’s en externe medewerkers.
Plaats in organisatie     Werkt in één leefgroep. Ondersteunt de verpleegkundige permanentie. Werkt samen met zijn teamleden en een ondersteunend multidisciplinair team. De teamcoach is zijn/haar rechtstreekse leidinggevende.
Nodige competenties     Je bent in het bezit van een verpleegkundig diploma.
Je gaat respectvol, hartelijk en geëngageerd om met de doelgroep.
Je kan je flexibel inpassen binnen de geldende afspraken.
Je bent bereid te werken in een onregelmatig dienstrooster.
Je kiest voor open communicatie en hecht belang aan feedback.
Wij verwachten     De begeleid(st)er handelt voor elke bewoner vanuit het principe van zorg-op-maat.
Hij/zij werkt samen met ouders/familie, collega's en externe medewerkers.
De begeleider verwerft inzicht in de persoon van de zorggebruiker: (probleem)gedrag, interesses, context, … en staat in voor de praktisch organisatorische werking van alle dag.
De verpleegkundige is aandachtsbegeleid(st)er van één of meerdere bewoners.
Als verpleegkundige sta je in voor verpleegkundige zorgen binnen de leefgroep en verzorg je mee de verpleegkundige permanentie binnen ’t Weyerke. Dit in samenspraak met de artsen en de dienst nursing.
Indiensttreding     2020-03-08
Wij bieden     Contract (uren bespreekbaar) met bezoldiging volgens wettelijk barema Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap.
Indiensttreding: bespreekbaar.
Contractduur: onbepaalde duur.
Fietsvergoeding.
Vormingskansen.
Bezoldiging     Volgens barema VAPH.
Contractduur     Onbepaalde duur
Hoe solliciteren?     Stuur CV en motivatiebrief naar Lode Vanbriel, directeur woonvorm.
Enkel via mail!

dir.nt@wey.stijn.be
      Of via e-mail: klik hier
Voor datum     01-03-2020
       

  Klik op de foldernaam om de folder te downloaden.
vacature_verpleegkundige_woonvorm


NETWERK VOOR DIENSTVERLENING AAN PERSONEN MET EEN BEPERKING
STIJN VZW BREUGELWEG 200, 3900 PELT
BE 0439.452.461
RPR ONDERNEMINGSRECHTBANK ANTWERPEN, AFDELING HASSELT
WWW.STIJN.BE INFO@STIJN.BE