Voorstelling

Welkom in 't Weyerke, Dienstencentrum voor personen met een handicap.

Waar staan we voor?
In dienstencentrum 't Weyerke gaan we resoluut voor kwaliteitsvolle en gespecialiseerde zorg op maat aan kinderen en volwassenen met een beperking. De concrete vraag van de cliënt of zijn familie is richtinggevend. 't Weyerke is sterk in zorg op maat en er is meer:

 • Advies en ondersteuning in de thuissituatie
 • Crisisopvang
 • Aandacht voor gezondheid en veiligheid
 • Vervoersdienst (ook voor rolstoelgebruikers)
 • Therapiecentrum met aangepaste accomodatie (therapiebad, waterbed, luchtkussen, snoezelruimte, trilvloer, …)
 • Vormingsaanbod voor zorggebruikers en hun families
 • Neerhof met kleinvee
 • Vakantieformules
 • Logistieke dienstverlening (eigen maaltijdbereiding, wasserijservice, eigen technische dienst, administratieve hulpverlening …)
 • Ondersteuning en samenwerking binnen vzw Stijn
 • Dynamisch personeelsbeleid
 • Actieve vrijwilligerswerking (extra hart en handen)
 • Extra fundraising (naast overheidssubsidiëring)

Ontstaansgeschiedenis
't Weyerke ontstond in 1977 als een initiatief van vrijwilligers die aan personen met een beperking enkele aangename namiddagen wilden bezorgen. Inmiddels is 't Weyerke uitgegroeid tot een dienstencentrum met dag-, woon- en kortopvang voor meer dan 200 zorggebruikers (kinderen en volwassenen) waar 250 personeelsleden tewerkgesteld zijn en honderden vrijwilligers meewerken.

Naam en embleem van 't Weyerke
De naam 't Weyerke vindt zijn oorsprong in de kadastrale benaming van het park 't Weyerke, een grondgebied aan de Koolmijnlaan in Heusden, waar destijds 't Weyerke ontstaan is.
Het embleem van 't Weyerke is destijds ontworpen door de Gemeentelijke Academie voor beeldende kunsten van Heusden-Zolder.
Het heeft in zich:
de W van 't Weyerke, de naam van ons dienstencentrum.
De W van Wij, wij alleen die niet alleen, maar samen onderweg zijn.
De W als silhouet van twee roeiers: de persoon met een handicap zichzelf voortbewegend en waar nodig bijgestaan, ondersteund door zijn medemens: door zijn gezin en familie, zijn vrienden en kennissen, door beroepskrachten en vrijwilligers van 't Weyerke. Een ondersteuning waar hij recht op heeft om als volwaardig burger mee te varen in onze samenleving. Een ondersteuning zoals wij deze willen bieden aan personen met een beperking: zorg in dialoog.

Sinds de oprichting van onze koepelorganisatie vzw Stijn in 1998 werd het oorspronkelijke embleem opgenomen in de vormgeving van het huidige logo, verwijzend naar 't Weyerke als lid van vzw Stijn.

 

 


© vzw Stijn - 2019