Het jaarverslag geeft een mooi beeld van wat 2016 betekend heeft voor 't Weyerke.