Multi-functioneel centrum

’t Trapke is een schoolvervangende dagopvang binnen MFC voor kinderen tot 21 jaar met een matig tot diep mentale of met een ernstig meervoudige beperking. Een team van mensen uit verschillende disciplines volgt de totale ontwikkeling van het kind op. Ouders en de behandelende arts van het gezin blijven echter wel verantwoordelijk voor de medische zorg van hun kind. Vanuit de vragen en noden van het kind biedt men een dagbesteding op maat aan bestaande uit een goede lichamelijke verzorging, activiteiten en therapieën. Hierbij vertrekt men van een basale houding van bejegening en respect voor het kind met een beperking. Men ijvert voor een open communicatie tussen ouders en 't Trapke en men erkent ouders als partners. 't Trapke biedt de nodige ondersteuning aan de thuissituatie van het kind of de jongere, binnen de grenzen van de bevoegdheden van de dagopvang en aanvullend op de reguliere diensten. Het semi-internaat 't Trapke is elke weekdag geopend van 9 tot 15u45 uur. Enkele weken per jaar (in de zomervakantie 2 weken, tijdens de eindejaarsdagen en op brugdagen) is 't Trapke collectief gesloten.
't Trapke is erkend voor 18 plaatsen. Kinderen kunnen deeltijds of voltijds komen. Voor opname is een goedkeuring VAPH semi-internaat nodig voor kinderen tot 21 jaar.NETWERK VOOR DIENSTVERLENING AAN PERSONEN MET EEN BEPERKING
STIJN VZW BREUGELWEG 200, 3900 PELT
BE 0439.452.461
RPR ONDERNEMINGSRECHTBANK ANTWERPEN, AFDELING HASSELT
WWW.STIJN.BE INFO@STIJN.BE