Your browser is outdated. Upgrade your browser for better user experience and security

Lopend onderzoek

Bevraging diepe druk: andere toepassingen

Gebruik jij verzwaringsmateriaal of andere materialen die (diepe) druk uitoefenen (voor jezelf of als mantelzorger of professionele hulpverlener), of heb je dit ooit gebruikt? Dan zijn jouw ervaringen goud waard!

Verzwarings- of diepe druk materiaal?

Diepe druk materialen zijn materialen die druk uitoefenen op of rond het lichaam doordat ze o.a. nauw aansluiten/spannen rond het lichaam of zwaar aanvoelen. Dit laatste wordt ook wel verzwaringsmateriaal genoemd. Dit zijn materialen die verzwaard zijn, bijvoorbeeld door extra vulling toe te voegen (de naam zegt het zelf). Diepe druk materialen worden ingezet in talrijke thuissituaties en in zorgvoorzieningen voor verschillende doeleinden. Bijvoorbeeld als routine, bij lichamelijke onrust, angst, spierspasmen en zoveel meer. Voorbeelden zijn een drukvest, verzwaringsvest, verzwaard oogmasker, verzwaard kussen, verzwaarde kraag, slaaptunnel,...

Nood aan kennis

Ondanks de brede inzet van deze materialen is er nauwelijks kennis beschikbaar over hun werkzaamheid en correct gebruik (welke effecten hebben ze? hoe vaak te gebruiken, wanneer wel/niet, bij wie,…?). Daarom zette Stijn vzw (waaronder Sint Oda) samen met Thomas More Antwerpen, de Liga Autisme Vlaanderen, de KU Leuven en Multiplus een onderzoek op. Naast een literatuuronderzoek willen we met twee bevragingen de kennis en ervaringen uit de sector bundelen om ze vervolgens opnieuw te delen met de sector.

Doelgroep?

We richten ons op de brede groep van 

  • personen met een beperking (verstandelijke en/of fysieke beperking, NAH, …)
  • personen met een autismespectrumstoornis
  • personen met gedrags –of emotionele problemen
  • ouderen

Bijdragen aan de kennis?

Wil jij jouw ervaringen met diepe druk materialen delen? Super!

Klik dan HIER of scan onderstaande QR code. 

QR_diepe_druk_bevraging2.png

Vragen?

Heb je vragen over dit onderzoek? Aarzel dan niet om contact op te nemen.


Alvast hartelijk bedankt voor jouw bijdrage aan de wetenschap!