Your browser is outdated. Upgrade your browser for better user experience and security

't Weyerke

Schoolaanvullende, school vervangende dagopvang

’t Trapke biedt dagbesteding aan kinderen met een ernstig meervoudige handicap én aan kinderen met een ernstig verstandelijke handicap en ASS.

De nadruk ligt op zich goed voelen, ontwikkelingsstimulatie, multidisciplinair werken en samenwerken met de ouders.