Your browser is outdated. Upgrade your browser for better user experience and security

Organisatie

Coördinatieteam

Het Bestuursorgaan delegeert bevoegdheden aan de directeur-coördinator en het Coördinatieteam, de groep van directeurs van de zorgvoorzieningen. Zij hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de organisatie van het netwerk. 

Meer weten over de werking van het Coördinatieteam?

Goede tekstballon.png


011 705 624  of administratie@cc.stijn.be 

Leden van het Coördinatieteam:

Goede tekstballon.png

Paul Caes     
directeur-coördinator
Stijn vzw
011 805 840  of 
dir@cc.stijn.be         

Goede tekstballon.png

Vital Bergmans
algemeen directeur 
DPA
011 398 363 of DPA.VitalB@wegwijs.stijn.be

Goede tekstballon.png

Kim Celis
algemeen directeur
De Klimroos 
011 340 199 of
Kim.Celis@kli.stijn.be

Goede tekstballon.png

Marijke Jordens
Portfoliomanager
0476 576 785 of dir.oo@cc.stijn.be

Goede tekstballon.png

An Konings
algemeen directeur
De Witte Mol
014 346 380 of
An.Konings@mol.stijn.be

Goede tekstballon.png

Leen Vanermen
algemeen directeur gezamenlijke diensten
0475 795331 of leen.vanermen@cc.stijn.be

Goede tekstballon.png

Bjorn Ramaekers
algemeen directeur
LSA
011 559 963 of
LSA.BjornR@wegwijs.stijn.be

Goede tekstballon.png

René Roex
algemeen directeur
't Klavertje
011 526 160  of directie@kla.stijn.be

Goede tekstballon.png

Jan Thiry
algemeen directeur
't Weyerke
011 539 579 of
jan.thiry@wey.stijn.be

Goede tekstballon.png

Veronik Truyens
algemeen directeur
Sint-Gerardus
011 350 103 of Veronik.Truyens@Sintgerardus.be

Goede tekstballon.png

Ann Bartholomeeusen
algemeen directeur
Kamiano
013 359 831 of
directie@kam.stijn.be

Goede tekstballon.png

Stijn Paesmans
algemeen directeur organisatie
Sint Oda
011 805 830  of Stijn.Paesmans@oda.stijn.be