Your browser is outdated. Upgrade your browser for better user experience and security

Expertise

Corona

De coronaperiode heeft een grote impact op welzijn. In het bijzonder op onze zorggebruikers, hun mantelzorgers en onze medewerkers. 

Plots konden zorggebruikers geen bezoek meer ontvangen, sloten centra voor dagbesteding, konden zorggebruikers tijdelijk niet meer naar huis of koos het netwerk (noodgedwongen) om hen voltijds thuis op te vangen.

Veel medewerkers stonden in de vuurlinie, in de beginfase zonder de nodige bescherming. Ook voor het niet-verzorgend personeel, de leidinggevenden en directies was het alle hens aan dek. 

We stelden een grote impact vast op het welzijn

Om de vinger aan de pols te houden organiseerden we een reeks bevragingen over het welzijn, zowel bij de zorggebruikers en de mantelzorgers als bij de medewerkers. Niet verwonderlijk stelden we een grote impact vast van de coronaperiode op het welzijn. Elk dienstencentrum ging met de resultaten aan de slag. 

Naast de niet te onderschatten negatieve impact van de coronaperiode op het welzijn van onze zorggebruikers, pikten we in de resultaten van onze bevragingen ook een eerder onverwacht signaal op.

We pikten ook een eerder onverwacht signaal op

Er is een groep zorggebruikers die sinds de coronaperiode een hoger welbevinden ervaart. Zij voelen zich door het wegvallen van de dagelijkse drukte net rustiger en gelukkiger. Ook het VAPH vond dit terug in de resultaten van hun bevraging.

De effecten op het welzijn kunnen dus sterk verschillen van persoon tot persoon. Belangrijk om deze nuance mee te nemen in de heropstart van het normale dagelijkse leven na de coronaperiode.

Voor de rapporten van dit onderzoek of voor meer info, neem contact op.