Your browser is outdated. Upgrade your browser for better user experience and security

Homepagina

Privacy Policy

Privacyverklaring vzw Stijn

Algemeen

Stijn vzw biedt op een deskundige en betrokken manier begeleiding en ondersteuning aan personen met een handicap. Aanvullend staan we ook open voor andere mensen die behoefte hebben aan chronische zorg. We komen op voor de mensen met de grootste zorgbehoefte en met complexe problematieken.

Om de kwaliteit van deze deskundige zorg te kunnen garanderen, hebben we nood aan informatie en persoonsgegevens en bij uitbreiding ook aan persoonlijke gegevens (onder meer betreffende de gezondheid).

We hechten veel belang aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en verwerken deze persoonsgegevens met de nodige zorg en met respect voor het beroepsgeheim.

Stijn vzw nodigt u uit de tijd te nemen om deze Privacyverklaring door te nemen, waarin we u vertellen hoe we met uw persoonsgegevens omgaan.

Wijzigingen

Stijn vzw heeft het recht om deze Privacyverklaring te allen tijde te wijzigen.

Contactgegevens

Een vraag of verzoek in verband met persoonsgegevens of deze privacyverklaring kan te allen tijde gericht worden aan de plaatselijke verantwoordelijke voor deze gegevens of de DPO (Data Protection Officer) van vzw Stijn (KBO 0439.452.461.):

Stijn vzw, DPO
Breugelweg 200
3900 Overpelt
011 64 28 60
dpo@stijn.be