Your browser is outdated. Upgrade your browser for better user experience and security

Bij 142 personen met een NAH in Stijn vzw onderzochten we welke evolutie ze doormaakten en welke factoren hierin een rol speelden. De resultaten tonen aan dat zorgprofessionals bij heel wat individuen nog vooruitgang vaststellen, zowel op algemeen vlak als op het vlak van gedrag en zelfredzaamheid.

In plaats van beschouwd te worden als ‘uitgerevalideerd’, zouden vele personen met een NAH nog gebaat zijn met het verderzetten van individueel afgestemde revalidatie. Deze vaststelling geeft hoop, maar wijst tegelijk ook op een belangrijke verantwoordelijkheid voor de overheid. Er zijn meer middelen nodig voor het ondersteunen van het potentieel voor vooruitgang in de chronische fase bij personen met een hersenletsel.

Dit onderzoek werd gepubliceerd in Signaal (Sig vzw):

Schouten, B., Mariën, P., Vandeberg, M., Motmans, K., Lorent, G., & Liessens, D. (2020). Vooruitgang in de chronische fase na NAH: kwantitatieve gegevens van een praktijkonderzoek (RINAH). Signaal, 111, 4-15.

Voor meer info, neem contact op.