Your browser is outdated. Upgrade your browser for better user experience and security

RINAH is een tool die zorgverleners helpt bewust te zijn van de factoren die een impact hebben op de evolutie die personen met een NAH doormaken. Het draagt bij aan de kwaliteit van de zorgverlening en de kwaliteit van leven van personen met een NAH.

WO_RINAH_schema_factoren_20200409_kleiner.png

Het invullen van RINAH resulteert ook in een risico-indicatie. Elk antwoordalternatief van elk item is gekoppeld aan een risicoscore. Die score belicht de aspecten van de zorg die mogelijks meer aandacht verdienen.

WO_NAH_RINAH_scorevoorbeeld.png

Het gebruik van RINAH in pdf-vorm is gratis voor alle zorgverleners in de sector. Je vindt hieronder of via de website van Sig vzw een afdrukbare versie van het reflectie-instrument.

Downloads

RINAH 2.0 pdf versie voor gratis download 1.32 MB
Download