Your browser is outdated. Upgrade your browser for better user experience and security

We hebben goede contacten met het team beleid en de wetenschappelijk medewerkers van het VAPH. Op vraag van het VAPH deden we statistische analyses en verleenden we methodologisch advies bij het ontwikkelen en bijsturen van de methodiek van zorgzwaartebepaling