Your browser is outdated. Upgrade your browser for better user experience and security

Expertise

Slaap

Een gezond slaappatroon is voor iedereen belangrijk. Om een goed beeld te krijgen van het slaappatroon van onze zorggebruikers maken we gebruik van de actiwatch, een soort polshorloge die beweging registreert.

WO_AW2.jpg

Verschillende studies met de actiwatch in Sint Oda hebben het nut ervan aangetoond. Dit heeft ertoe geleid dat de actiwatch een belangrijk onderdeel geworden is van het handelingsplan in verschillende dienstencentra van Stijn vzw.

Doorheen de jaren werden de procedures die beschrijven hoe de actiwatch best gebruikt wordt, geoptimaliseerd en werden goede afspraken gemaakt tussen het nachtpersoneel, de dagbegeleiders en de psychopedagogische dienst.

Statistische analyses van de actiwatchregistraties toonden aan dat de slaapkwaliteit van de zorggebruikers in Sint Oda over de jaren verbeterde. De groeiende expertise van het nachtteam werpt zijn vruchten af. Voor het rapport van dit onderzoek, neem contact op.

In maart 2020 stond het symposium 'Droom Verder, Wij Waken' gepland over slaap, slaapkwaliteit- en veiligheid. Het symposium werd geannuleerd wegens de coronamaatregelen. Volg het nieuws op de website van Sint Oda voor de nieuwe datum.

De slaapkwaliteit van onze nachtbegeleiders is eveneens belangrijk. Ook bij hen werd de actiwatch ingezet. Daarnaast experimenteren we met goedkopere en commercieel beschikbare alternatieven voor het registreren van slaapkwaliteit (bv. Fitbit) zodat we op grotere schaal kunnen screenen.