Your browser is outdated. Upgrade your browser for better user experience and security

Expertise

Verzwaarde dekens

Verzwaringsdekens of verzwaringsmateriaal?

Verzwaringsdekens of verzwaringsmaterialen zijn materialen die zwaar aanvoelen of nauw aansluiten rond het lichaam. Hierdoor oefenen ze (diepe) druk uit, zoals bij een knuffel of een geruststellend fysiek contact. Zulke dekens, kussens, vesten, enz. worden ingezet in talrijke thuissituaties en in zorgvoorzieningen.

OND_CC_verzwaarde_materialen.png

Er wordt verondersteld dat “diepe druk” een positief effect heeft, bijvoorbeeld bij mensen met een cognitieve beperking, autismespectrumstoornis of ouderen, vooral als ze lichamelijke onrust, angst, slaapproblemen of spierspasmen ervaren. Maar klopt deze veronderstelling wel? Wordt het gunstige effect ook door wetenschappelijke evidentie ondersteund? Zijn er ook nadelen aan het gebruik?

Wat zegt de wetenschap?

Om dit te onderzoeken, zette Stijn vzw (waaronder Sint Oda) samen met hogeschool Thomas More, de Liga Autisme Vlaanderen, de KU Leuven en Multiplus een onderzoek op. 

OND_CC_logos_verzwaarde_dekens_3_3.png

Naast een literatuurstudie stuurden we in Vlaanderen en Nederland twee bevragingen uit: een over verzwaarde dekens en een over andere verzwaarde materialen. In totaal werden zo’n 400 responsen ontvangen van professionele zorgverleners, mantelzorgers en mensen die zelf een verzwaard deken gebruiken. 

Bedankt!

Misschien heb jij wel deelgenomen aan de bevraging. In dat geval willen we je bij deze nog eens van harte bedanken! We zijn heel blij met de grote respons vanuit Vlaanderen en Nederland!

Resultaten?

De eerste resultaten werden gecommuniceerd:

  • op 5 mei 2022 op het symposium 'Droom Verder, Wij Waken' in Sint Oda.
  • op 11 mei 2022 op de lentebijeenkomst van het VSBS (Vlaams Samenwerkingsverband Basale Stimulatie)
  • op 19 mei 2022 op het congres van de Liga Autisme Vlaanderen in Brussel

Door omstandigheden laat het finale onderzoeksrapport nog even op zich wachten. Zodra het klaar is, kan je het hier vinden.