Your browser is outdated. Upgrade your browser for better user experience and security

Zorgzwaarte

Schaal Guy Vanden Boer

De schaal Guy Vanden Boer (GVDB) werd in 1986-1987 ontwikkeld vanuit metingen en observaties in Sint Oda (Overpelt) en ’t Gielsbos (Gierle) om de ondersteuningsbehoefte op het vlak van elementaire zelfredzaamheid bij personen met een handicap in kaart te brengen (Vanden Boer, 1986; Vanden Boer, Verbeek, & Delesie, 1987).

Later werd binnen vzw Stijn de betrouwbaarheid en validiteit van de schaal onderzocht (Switten & Danckers, 1998; Vanheule & Danckers, 1999) en de toepasbaarbaarheid van de schaal in dagcentra (Vandeberg, 1998). In 2007-2008 werd de schaal geactualiseerd en de afname-instructies verhelderd (Vanermen, 2008).

Onderaan deze pagina kan je de schaal en de handleiding downloaden.

Referenties:

Switten S. & Danckers V. ( 1998). Definiëring van de nursingpopulatie: onderzoek naar de betrouwbaarheid en validiteit van de Guy Vanden Boer-schaal. Niet gepubliceerd rapport vzw Stijn. 

Vandeberg, M. (1998). Naar een differentiëring in de populatie van dagcentra: Onderzoek naar de bruikbaarheid van de schaal Guy Vanden Boer in dagcentra. Niet gepubliceerd rapport vzw Stijn. 

Vanden Boer, G. (1986). Bepaling van de zorgbehoefte van ernstig tot diep mentaal gehandikapten, teneinde ze te groeperen naar hun zorgafhankelijkheid, met het oog op een fleksibele staffing van de leefgroepen. Niet gepubliceerde licentiaatsverhandeling Katholieke Universiteit Leuven, faculteit Geneeskunde, Leuven 

Vanden Boer, G., Verbeek, W., & Delesie, L. (1987). Bepaling van de zorgbehoefte van ernstig tot diep mentaal gehandicapten. Acta Hospitalia, 1, 47-69. 

Vanermen, L. (2008). De schaal Vanden Boer geactualiseerd en verhelderd. Ondersteuningsbehoefte inzake zelfredzaamheid bepalen bij personen met een handicap. Echo’s uit de Gehandicaptenzorg, 29, 3, 4-12

Vanheule, S. & Danckers, V. (1999). Betrouwbaarheid en validiteit van de Vanden Boer schaal. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, Kinderpsychiatrie en Klinische kinderpsychologie, 24, 73-79.

Downloads

Schaal Guy Vanden Boer 302.55 KB
Download
Handleiding schaal Guy Vanden Boer 438.97 KB
Download