Your browser is outdated. Upgrade your browser for better user experience and security

Zorgzwaarte

Zorgzwaarte-instrument (ZZI)

Het zorgzwaarte-instrument (ZZI), ontwikkeld door het VAPH, bestaat uit een set van schalen die de zorgzwaarte van een persoon met een beperking inschat. Vanuit Stijn vzw werd de ontwikkeling van het ZZI en het bijhorende onderzoek sinds de start kritisch mee opgevolgd.

Parallel aan het VAPH-onderzoek zette Stijn vzw met vier andere vzw’s een tijdsregistratie-onderzoek op. Het doel: nagaan welke factoren persoonsgebonden zorgtijd aan personen met een beperking bepalen. De belangrijkste resultaten van dit onderzoek werden gepubliceerd in het Tijdschrift voor Welzijnswerk (Schouten, Vanermen, Caes, 2013; zie onder). Ook het uitgebreide onderzoeksrapport (Schouten & Vanermen, 2013) stellen we hieronder beschikbaar. 

Toen het ZZI in 2016-2017 in het kader van de transitie naar persoonsvolgende financiering in de praktijk werd gebracht, kwamen een aantal methodologische knelpunten aan het licht. Het VAPH deed beroep op onze methodologische expertise voor de bijsturing van de methodologie van zorgzwaartebepaling en de statistische analyse van de gegevens uit de transitie. Onze coördinator wetenschappelijk onderzoek werd tijdelijk gedetacheerd naar het VAPH.

Downloads

Artikel Schouten Vanermen Caes 2013 TVW 251.29 KB
Download
Rapport tijdsregistratie-onderzoek ZZI 3.79 MB
Download