Your browser is outdated. Upgrade your browser for better user experience and security

Zorgnetwerk

Casa Corlien

Als mama van Corneel, een medisch zorgenkindje, weet Heleen hoe zwaar het is om dag en nacht te zorgen. Af en toe even tijd nemen, zit er dan niet in. Een medische oppasdienst was er niet. Dus nam Heleen, gesteund door hun thuisverpleging, zelf het initiatief.

Eind 2019 werd met de steun van het innovatiefonds van Stijn vzw 'Casa Corlien' opgericht. Het is een gespecialiseerde dienst die oppas verleent bij gezinnen met een medisch zorgenkind, in en rond de provincie Limburg.

Sinds september 2021 steekt ook het Rode Kruis-Vlaanderen mee de schouders onder het project Casa Corlien.

'Casa' verwijst naar de oppas aan huis. 'Corlien' komt van CORneel en zijn grote zus JoLIEN, de kindjes van Heleen. Hiermee wil Casa Corlien er niet alleen zijn voor het zorgenkindje maar voor het hele gezin.

Bekijk hier de reportage van TV Limburg over het initiatief. 

Heleen: 

We zijn er voor alle kindjes met langdurige medische zorgen: kindjes met kanker, met een stofwisselingsziekte, met epilepsie, kindjes die sondevoeding nodig hebben, …

Casa_Volg ons op facebook.png