Your browser is outdated. Upgrade your browser for better user experience and security

Zorgnetwerk

Dienst Persoonlijk Assistent (DPA)

Onze dienstverlening richt zich voornamelijk op budgethouders van een persoonlijk assistentiebudget (PAB) of een Persoons Volgend Budget (PVB). De budgethouder kan een kind (PAB) of een volwassene zijn. 

Samen met de budgethouder en/of zijn wettelijke vertegenwoordiger gaan wij op zoek naar de meest geschikte invulling en/of persoonlijke assistent.

Wij nemen het volledige werkgeverschap voor onze rekening. Dit komt er op neer dat wij de budgethouder ontlasten van alle verplichtingen waaraan een werkgever moet voldoen: het volledige sociaal secretariaat o.a. het opstellen van een arbeidsovereenkomst, het berekenen en het uitbetalen van het loon, het voldoen van alle verplichtingen in het kader van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, het invullen van de nodige sociale documenten, het organiseren van het arbeidsgeneeskundig toezicht, enz.

Ook voor de verplichtingen die de budgethouder heeft naar het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap toe kan hij op onze dienst beroep doen. Wij zorgen voor de nodige overeenkomsten, bieden ondersteuning bij het invullen van de kostenstaten en bezorgen de budgethouder de nodige facturen. In samenspraak met de budgethouder komen wij aan huis om dit alles te regelen.

Een bijkomende service die wij bieden is dat de budgethouder en/of zijn wettelijke vertegenwoordiger bij ons terecht kunnen met vragen over allerlei sociale voorzieningen.

Meer weten over DPA? Dan kan je hier terecht:
Donkweg 49
3520 Zonhoven
011 55 99 60 - dpa@wegwijs.stijn.be