Your browser is outdated. Upgrade your browser for better user experience and security

Organisatie

Beleidsteam

Als zorgnetwerk geloven de tien diensten(centra) van Stijn vzw in de kracht van samenwerking om zoveel mogelijk ondersteuning te kunnen bieden aan mensen met een zorgnood. Zij bundelen hun krachten en expertise en zijn Samen Stijn.

De directeurs van de diensten(centra) vormen, om deze Samen Stijn strategie om te zetten van woorden naar daden, een gemeenschappelijk Beleidsteam. Het Beleidsteam geeft concrete invulling aan de strategie, de koers van de organisatie, die bepaald en bekrachtigd wordt door het Bestuursorgaan, het hoogste orgaan binnen Stijn vzw.

De diensten(centra) worden bijgestaan door het Ondersteuningscentrum van Stijn vzw. De directeur van het Ondersteuningscentrum vertegenwoordigt het Ondersteuningscentrum als lid van het Beleidsteam. 

Meer weten over de werking van het Beleidsteam?
Neem contact op via T 011 198 900 of info@stijn.be

Leden van het Beleidsteam

Paul Caes     
Directeur-coördinator Stijn vzw
011 805 840  
dir@cc.stijn.be         
 
Vital Bergmans
Algemeen directeur DPA
011 398 363 
DPA.VitalB@wegwijs.stijn.be
 
Kim Celis
Algemeen directeur De Klimroos 
011 340 199
Kim.Celis@kli.stijn.be
 
Marijke Jordens
Portfoliomanager
011 198 903  
Marijke.Jordens@cc.stijn.be
 
An Konings
Algemeen directeur De Witte Mol
014 346 380 
An.Konings@mol.stijn.be
 
Leen Vanermen
Directeur Ondersteuningscentrum
T 011 198 904   
Leen.Vanermen@cc.stijn.be
 
Bjorn Ramaekers
Algemeen directeur Wegwijs
011 559 963
Bjorn.Ramaekers@vzwstijn.be 
René Roex
Algemeen directeur 't Klavertje
011 526 160  
directie@kla.stijn.be
 
Jan Thiry
Algemeen directeur 't Weyerke
011 539 579 
jan.thiry@wey.stijn.be
 
Stijn Paesmans
Algemeen directeur organisatie Sint Oda
011 805 830  
Stijn.Paesmans@oda.stijn.be
 
Jan Thiry
Algemeen directeur Kamiano
013 359 831 
directie@kam.stijn.be
 
Giselle Smeyers
Algemeen directeur KDV Windekind
011 53 98 60
Giselle@kdvwindekind.be
 
Stijn Paesmans
René Roex
Algemeen directeurs
Sint Gerardus (ad interim)
011 35 01 00