Your browser is outdated. Upgrade your browser for better user experience and security

Organisatie

Centrale Ondersteuningscellen

Via de centrale ondersteuningscel wordt per vakgebied kennis en ervaring uitgewisseld. De samenstelling van de COC is flexibel en varieert in functie van de noden.

Meer weten over de werking van de Centrale Ondersteuningscellen?

Goede tekstballon.png


011 705 624 of administratie@cc.stijn.be